• Duy nhất chỉ có tại Công ty viễn thông quốc tế FPT
• Quản trị domain .VN giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng và miễn phí
• Các tính năng đầy đủ như một domain quốc tế :
- A record (IP Address), CName (Alias), MX (Mail), TXT

 
       
 
 
 

Thông tin đăng nhập

Tên miền

 

Mật khẩu

Quên mật khẩu
 

 


Sau khi nhập tên miền của bạn, mật khẩu, bạn nhấn nút đăng nhập. Nếu thông tin chính xác, bạn sẽ được dẫn vào bên trong.